NOVI BROJEVI TELEFONA:

069/123-77-03 | 018/415-0-464 | 069/123-77-06

NICOTINISMUS - ODVIKAVANJE OD PUŠENJA Institut Mihajlo Pupin
NICOTINISMUS - ODVIKAVANJE OD PUŠENJA Institut Mihajlo Pupin
3540 din.

NICOTINISMUS
medicinski AKMA magneti za odvikavanje od pušenja
INSTITUT MIHAJLO PUPIN
10  magneta
10  hipoalergijskih samolepljivih flastera

NICOTINISMUS
 koristi se za stimulaciju bioaktivnih tačakasa ciljem odvikavanja od pušenja. Magneti se flasterima apliciraju na tačno definisane akupunkturne tačke prema uputstvu za korišćenje.
Proizvod nema kontraindikacije i pogodan je za primenukod dece i plašljivih osoba. Ne postoji mogućnost bilokakve iritacije kože ili neželjenog dejstva magneta na tkivo ili kost.


Proizvod je klinički ispitan, atestiran pod brojem 1600_2/83 od strane
VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA - BEOGRAD  

Proizvod je namenjen za LIČNU UPOTREBU
kao i DOKTORIMA MEDICINE I STOMATOLOGIJE.  


Ispunjava sve direktive EU za stimulaciju tkiva 
Proizvod ima neograničen rok upotrebe    


Cena: 3540 din.
+ troškovi dostave: 300 din.


Količina: